Partnerji projekta FARCURA so se 14. in 15. januarja 2021 sestali na spletu, da bi razpravljali o zaključku priprave tečaja, namenjenega kmetijcem, socialnim / zdravstvenim / delavcem, delavcem v izobraževanju, združenjem in javnim službam, katerega namen je, da se jih opremiti z znanjem, spretnostmi in sposobnostmi, potrebnimi za razvoj in izboljšanje socialnega kmetijstva .

Tečaj je bil razvit na podlagi anket, ki so jih partnerji izvedli glede glavnih vprašanj in izzivov socialnega kmetijstva, pa tudi na podlagi ocene obstoječih materialov in pogovorov z izvajalci socialnega kmetijstva in strokovnjaki. Tak pristop je projektnemu konzorciju omogočil, da opredelil področja, kjer je potrebno nadaljnje usposabljanje. Z ustvarjanjem ustreznega usposabljanja in kombiniranjem učnih virov, projekt omogoča kmetijcem, da razvijejo strokovna znanja za delo z udeleženci, ki imajo specifične potrebe in zmogljivosti; in se naučiti, kako učinkovito komunicirati.

Tečaj je sestavljen iz 6 modulov, ki so razdeljeni na 3 tematska področja:
Tema 1: Modeli Socialnega kmetijstva
Modul 1 – Uvod v socialno kmetijstvo
Modul 2 – Predstavitev modelov na osnovi študijskih primerov
Tema 2: Dejavniki uspeha v socialnem kmetijstvu
Modul 3 – Dejavniki uspeha na osnovi študijskih primerov
Modul 4 – Komunikacija in upravljanje konfliktov
Tema 3: Poslovno načrtovanje in management za uspešno socialno kmetijstvo
Modul 5 – Načrtovanje / Poslovni načrt
Modul 6 – Poslovni management

Tečaj je na voljo na naši spletni strani v petih jezikih (angleščina, nemščina, portugalščina, slovenščina, francoščina) in je brezplačen.