Osem partnerjev projekta FARCURA se je prvič zbralo na Limriškem tehnološkem inštitutu (Limerick Institute of technology) v Thurlesu, da bi razpravljali o vodenju projekta in razvoju nacionalnih in evropskih poročil o najsodobnejših oblikah in načinih socialnega kmetovanja. Drugi dan so partnerji obiskali socialno kmetijo Doon, ustanovljeno na pobudo organizacije Ballyhoura Rural Services.

Naloga organizacije je pomagati ljudem, ki so prizadeti zaradi izolacije na podeželju. Njen namen je kombinirati socialno kmetijstvo s programom usposabljanja iz vrtnarstva. Ciljna skupina programa so šolski osipnik in ljudje, ki niso zaposleni in/ali se ne izobražujejo. Kmetijo vodi upravni odbor.  Pred kratkim so najeli vodjo kmetije in 2 koordinatorja tečajev. Ta obisk je tako vodji socialne kmetije Doon Noreenu Ryanu, kot partnerjem konzorcija omogočil izmenjavo informacij o socialnem kmetijstvu in prepoznavanje izzivov ter ​​priložnosti na tem področju v različnih evropskih državah.