Partnerji FARCURA so se sestali na spletu za drugo projektno srečanje, ki naj bi potekalo v Augsburgu v Nemčiji.

Najprej smo razpravljali o dokončnem oblikovanju Zbirnega poročila o inovativnih modelih socialnega kmetijstva. Poročilo odraža raznolikost socialnega kmetijstva v štirih evropskih državah (Slovenija, Nemčija, Portugalska in Irska). Izhodišče za to poročilo je spoznanje, da evropski državljani vse bolj vidijo kmetijstvo ne le kot sredstvo za proizvodnjo in zanesljivo preskrbo s hrano, temveč tudi kot sredstvo za zagotavljanje storitev, ki koristijo družbi. V zadnjih letih je to razumevanje kmetijstva pripeljalo do prepričanja, da lahko prispeva tudi k razvoju socialnih in zdravstvenih storitev za ranljive skupine. To je cilj socialnega kmetijstva – gibanja, ki izhaja deloma iz tradicije podeželskih skupnosti, kjer so bile vedno neformalne oblike pomoči ranljivim skupinam, deloma pa iz sodobnih znanstvenih in strokovnih spoznanj o terapevtskih učinkih dela z živalmi in rastlinami v naravi. Socialno kmetovanje se je v državah EU oblikovalo različno, ker so se razvile različne oblike kmetijstva, različne podporne politike, različni načini vključevanja udeležencev iz ciljnih skupin v delo in življenje socialnih kmetij in podeželskih skupnosti. V našem poročilu smo poskušali združiti in razložiti te različne pristope ter dati vpogled v zapletenost in zahteve socialnega kmetijstva. Če želite prebrati povzetek poročila, je na našem spletnem mestu na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, portugalščini in slovenščini.

Druga glavna točka dnevnega reda je bila ocena razvoja modulov usposabljanja s strani vseh partnerjev, vključenih v to nalogo. Dosežen je bil velik napredek in moduli so pripravljeni za prevod v jezike konzorcija.

Naslednje projektno srečanje bi moralo biti na spletu v začetku prihodnjega leta.